MIESTA KDE SME BOLI I. (PLACES WE HAVE BEEN TO I.)
Banská Bystrica, Slovakia

2013
3D collages
photos of 3D collages

print on paper


Als uitgangspunt, zoekend naar plekken en objecten die bepalend konden zijn voor mijn aesthetische en ruimtelijke vorming, heb ik paar plekken gekozen rondom mijn ouderlijke huis in Banska Bystrica waar ikveel gespeeld heb en die typerend zijn met hun uiterlijk voor een communistische flatgebouw zoals de lift en de ruimte achter de lift, in het trappenhuis, de achteringang van het flatgebouw, ruimtes onder de betonnen trappen...In mijn waarneming zetten deze plekken zich door ver voorbij de zichtbare realiteit. Er zijn veel verhalen en verbeelding aan verbonden, verzonnen spelletjes en hanteerhandelingen. Ze zijn door ons als kinderen veelmalig gebruikt, onderzocht, uitgebuit, geinterpreteerd.
Mijn interesse ligt niet in het reconstrueren van de realiteit maar in het weergeven van de ruimtes zoals deze opgeslagen zijn in mijn herinnering en ervaringen, vervormd door de persoonlijke waarneming, gefilterd en gefragmenteerd. Om de ruimtes in beeld te brengen, bouwend met herinneringen, heb ik vanuit het beschikbare beeldende materiaal 2D terug naar 3D proberen te herstellen, ruimtes weer ‘te openen’: van fotos van verschillende invalshoeken bouwde ik variaties aan 3D collages. Vanuit de kleinere collages is de grootschalige werk ‘Our elevator and other memories’ onstaan en ‘Onder onze trap’.
Het schrale van de architectuur, zijn samenhang met het politieke systeem en denkbeelden die hierbij horen staan in contrast met de emotionele, romantische sfeer rondom de beleving van de kindertijd.

MIESTA KDE SME BOLI I. (PLACES WE HAVE BEEN TO I.)
Banská Bystrica, Slovakia

2013
3D collages
photos of 3D collages

print on paper


Als uitgangspunt, zoekend naar plekken en objecten die bepalend konden zijn voor mijn aesthetische en ruimtelijke vorming, heb ik paar plekken gekozen rondom mijn ouderlijke huis in Banska Bystrica waar ikveel gespeeld heb en die typerend zijn met hun uiterlijk voor een communistische flatgebouw zoals de lift en de ruimte achter de lift, in het trappenhuis, de achteringang van het flatgebouw, ruimtes onder de betonnen trappen...In mijn waarneming zetten deze plekken zich door ver voorbij de zichtbare realiteit. Er zijn veel verhalen en verbeelding aan verbonden, verzonnen spelletjes en hanteerhandelingen. Ze zijn door ons als kinderen veelmalig gebruikt, onderzocht, uitgebuit, geinterpreteerd.
Mijn interesse ligt niet in het reconstrueren van de realiteit maar in het weergeven van de ruimtes zoals deze opgeslagen zijn in mijn herinnering en ervaringen, vervormd door de persoonlijke waarneming, gefilterd en gefragmenteerd. Om de ruimtes in beeld te brengen, bouwend met herinneringen, heb ik vanuit het beschikbare beeldende materiaal 2D terug naar 3D proberen te herstellen, ruimtes weer ‘te openen’: van fotos van verschillende invalshoeken bouwde ik variaties aan 3D collages. Vanuit de kleinere collages is de grootschalige werk ‘Our elevator and other memories’ onstaan en ‘Onder onze trap’.
Het schrale van de architectuur, zijn samenhang met het politieke systeem en denkbeelden die hierbij horen staan in contrast met de emotionele, romantische sfeer rondom de beleving van de kindertijd.